Wokół układu biologicznego znajduje się pole magnetyczne o spiralnej naturze i niezwykle niskiej częstotliwości. Podstawowa koncepcja w rozwoju tego urządzenia opiera się na hipotezie, że ludzkie ciało ma płaszczyznę informacji elektromagnetycznej zdolną do replikowania dowolnego zewnętrznego promieniowania.

Każdy organ i każda tkanka ma swoją charakterystyczną oscylację zapisaną w pamięci programu, która może być wyświetlana na ekranie w formie graficznej. Ta grafika przedstawia stan wymiany informacji między narządem (tkanką) a środowiskiem.

Każdy proces patologiczny ma indywidualną osobistą grafikę zapisaną w pamięci programu, istnieje wiele procesów patologicznych z dobrym stopniem definicji, biorąc pod uwagę wiek, płeć i inne warianty.

Po odczytaniu charakterystyki częstotliwościowej obiektu biologicznego, urządzenie porównuje stopień podobieństwa między jego widmami z odpowiednim procesem referencyjnym (zdrowa tkanka, tkanka patologiczna, czynnik zakaźny) i zdefiniować najbardziej podobny proces patologiczny, lub również tendencja w relacji lub pochodzeniu.
Na podstawie wartości entropii dowolnego systemu są reprezentowane jako kolory spektralne, niuanse zmienią się z bladożółtego (minimalne wartości entropii) na pomarańczowy, czerwony, fioletowy i prawie czarny (maksymalne wartości entropii).

Dokładność obliczeń teoretycznych dokonanych za pomocą komputera prowadzi nas do rozróżnienia szeregu stanów odpowiadających danemu potencjałowi entropii, które selektywnie oddziałują z widmem promieniowania elektromagnetycznego.
Możliwe jest wykonywanie analiz porównawczych niuansów zakresu barw i ich rozmieszczenia w wirtualnym modelu przedstawionym przez program, a także obserwowanie dynamiki zmian w czasie. Pozwala to na wycenę struktury biologicznej, a tym samym na ocenę z góry stabilności całego systemu.

Pole magnetyczne reprezentowane przez dwa magnetyczne induktory umieszczone na prawym i lewym skroniowym obszarze głowy bezpośrednio wpływa na mózg. Te czujniki magnetoindukcyjne muszą być wytwarzane jako solenoidy, a jednocześnie służyć jako anteny emitujące w spiralę, połączone z generatorem impulsów. Induktory te generują parametry impulsów magnetycznych oscylacji niskich częstotliwości z odpowiednią modulacją ,podobną do częstości fal w mózgu.
Wbudowane rytmy zakłócają równowagę biosystemu, a niezrównoważony (metastabilny) system, zgodnie z teorią logiki kwantowej entropii, wytwarza energię, która następnie prowadzi do nasilenia aktywności kory mózgowej, charakteryzującej się wzrostem intuicyjnej percepcji.

Zdrowie jest najważniejszą rzeczą w życiu!

Skontaktuj się z nami aby umówić się na wizytę.